Poistuminen | Toimielimet | Hallitus | Avaa haku

Hallitus
Pöytäkirja 20.04.2016 klo 15:00 - 16:37


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  80 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  81Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta
  82Hankintapäätös: K-sairaalan energiaratkaisu
  83Seurantarapotti 3/2016
  84Hankintapäätös: tehostetun perhetyön suorahankinta
  85Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2015
  86 Kotihoidossa olevan hengityshalvauspotilaan ylläpitokokorvausmaksun soveltaminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä
  87Hankintapäätös: Teleoperaattoripalvelut 2014 - 2018
  88 Eksoten osallistuminen sosiaalihuollon asiakastietojen viennin pilotointiin kansalliseen sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoon
  89Saimaan talous ja tieto Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
  90 Eksoten edustajat Saimaan talous ja tieto Oy:n hallituksessa
  91 Maakunnallisen seniori- ja yhteisöasumisen työryhmän perustaminen
  92 Eksoten edustajan nimeäminen Tietomaakunta eKarjala Oy:n yhtiökokoukseen
  93 Eksoten edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
  94 Tiedoksi merkittävät asiat
  95 Muut mahdolliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Vesterinen Marja-Liisa puheenjohtaja
  Pulli Katri I varapuheenjohtaja
  Hakula Ilpo II varapuheenjohtaja
  Heltimoinen Ilpo jäsen
  Vainikka Marko varajäsen
  Kuvaja-Kukkonen Marjut jäsen
  Löfman Päivi jäsen
  Nummela Tuija jäsen
  Paakkinen Sakari jäsen
  Poskiparta Sinikka jäsen
  Salenius Pentti jäsen
  Tanninen Heikki jäsen
  Vuorinen Jukka jäsen
  Hakonen Hannu Lemin edustaja
  Kinnunen Jukka Taipalsaaren edustaja
  Liimatainen Irja Ruokolahden edustaja
  Vuorela Harri Rautjärven edustaja
  Kaarna Antti valtuuston puheenjohtaja
  Belinskij Pentti I valtuuston varapuheenjohtaja
  Siitonen Arto II valtuuston varapuheenjohtaja
  Karhula Tuula vs. toimitusjohtaja, terv. ja vanh. palv. johtaja
  Kähkönen Mari sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
  Kosonen Marja perhe- ja sos.palv. johtaja
  Tepponen Merja kehitysjohtaja
  Mänttäri Liisa talousjohtaja
  Martikainen Salla johdon assistentti, sihteeri


©